Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

CREATIVdekor

Ing.M.Hartmann, HMHservis

V potokoch 401, 01302 Gbeľany

 IČO: 33377031, IČDPH:SK 1020532997 , živ.reg.č.511-3726

 e-mail : creativdekor1@gmail.com

Oznamujeme Vám, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy za tovar zakúpený v internetovom obchode www.creativdekor.sk .

---  Druh tovaru..............   

---  Číslo objednania a dátum prijatia tovaru ..............   

---  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov  ..............  

---- Číslo bankového účtu pre vrátenie zaplatenej sumy v tvare IBAN :

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov  ..............   

 

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............   

— Dátum ..............   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.